Hello I'm

TRỊNH LÝ

MANDO FASHION

CONNECT WITH ME

TRỊNH THỊ LÝ
(郑氏理 / JOLIE)

May mắn là tên gọi khác của sự nỗ lực đúng phương pháp